Bill Gates sine spådommer om fremtiden


vidalabBill Gates sine spådommer om fremtiden

Av Christopher René Vonheim / 04.08.2017
Få er bedre til å spå fremtiden enn Bill Gates. I 1999 spådde Gates flere banebrytende produkter og tjenester som skulle vise seg å bli en realitet. Vil de neste spådommene til Gates også inntreffe?

I 1999 la Bill Gates frem 15 spektakulære spådommer om fremtiden. På den tiden var de fleste av spådommene betegnet som urealistiske og abstrakte. Få trodde at teknologien ville realisere slike muligheter, og undervurderte innovasjonshastigheten. I dag er spådommene sett på som selvfølgeligheter som vi ikke kunne klart oss uten. Vil de nye spådommene til Gates få samme skjebne?

Spådommene fra 1999 som gikk i oppfyllelse

Gates fortalte om sine ideer i boken “Business @ the Speed of Thought”. Spådommene omhandlet sammenligningssider, smart-telefoner, personlig assistent, sosiale medier og online-rekruttering. Alle spådommene er i dag en intrigert del av vår hverdag. Vi kan hente inn potensielle jobbkandidater fra LinkedIN og Finn. Vi kan sammenligne finansielle produkter hos Samlino, flypriser hos Momondo, og internettpriser hos Prisjakt. Vi er helt avhengige av våre smart-telefoner som i realiteten fungerer som datamaskiner, og vi har profiler av oss på sosiale nettsteder som Facebook, Instagram, og Snapchat. Den siste spådommen som omhandlet personlige assistenter utspiller seg også akkurat nå med Google Home og Amazon Echo. Istedenfor å søke etter svarene selv, kan vi nå bare spørre Echo og Google Home om hjelpen vi behøver.

Bill Gates sine nye spådommer for fremtiden

Ser vi på Gates nye spådommer om fremtiden kan vi dele de inn i positive og dystre prognoser. Stikkordene som går igjen er maskinlæring, kunstig intelligens, biologi og nye energikilder. Det ligger enorme muligheter i disse teknologiene, men også flere faresignaler som bør adresseres nøye.

Bioterrorisme kan utslette over 30 millioner mennesker under ett år 

En av Gates mest dystre spådommer og bekymringer er konsekvensen av bioterrorisme. Ifølge Gates er dette den største helsemessige trusselen verden står overfor i dag. Er spådommen rett vil et kalibrert virus satt ut av kriminelle ha potensialet til å utslette over 30 millioner mennesker i løpet av ett år. Av den grunn er også Gates en av initiativtakerne til å forske på universelle vaksiner som kan håndtere et slikt dødelig virus.

Utallige jobber vil forsvinne under automatisering    

Den andre dystre spådommen Gates kommer med omhandler robotiseringen av arbeidslivet. Over de neste 20 årene spår han at maskiner vil erstatte jobber på lager og varehus. Hvor mange jobber automatiseringen vil ta fra arbeidslivet er enda uvisst, men sannsynligheten er stor for at millioner av arbeidstakere innenfor lager og logistikk vil miste jobben som en konsekvens av automatisering på sikt.

Afrika vil bli selvforsynt med mat           

På den andre siden har Gates flere positive spådommer for fremtiden. I 2015 uttalte han at Afrika vil bli selvforsynt innen 2030, basert på en produktivitetsvekst på 50% gjennom ny teknologi innenfor landbruk. Dette er viktig for Afrika, siden de i dag importerer mat for rundt 50 milliarder i året til tross for at en stor del av innbyggerne i Afrika jobber innenfor landbruksnæringen.                                                              

Ingen fattige land i verden innen år 2035           

En annen positiv spådom kom i 2014. I følge Gates vil utenlandsbistanden fra de utviklede landene sørge for at det ikke lenger vil være noen fattige land igjen i løpet av 2035. Gates definerer fattigdom etter Verdensbankens definisjon, som tilsvarer et daglig budsjett på litt under 2 dollar. I følge Gates vil de 35 landene som foreløpig ligger under fattigdomsgrensen stige opp til lavtlønnede mellomklasse-land som følge av bistanden de får, og på sikt sikre seg et bærekraftig økonomisk fundament. 

Innen 2030 har verden gjort et gjennombrudd innen fornybar teknologi

Til slutt finner vi en av Gates mest spennende spådommer – fornybar energi. Her spår nemlig Bill Gates at verden vil være drevet gjennom vind, sol og noen andre former for ren energi i løpet av de neste 15 årene. I følge Gates vil ikke bare en billig og fornybar energirevolusjon redde jorden fra de truende klimaendringene, men det vil også transformere livene til den fattigste befolkningen i verden som per dags dato ikke har tilgang på verken rent vann eller strøm.

Først publisert hos Dagsavisen. 

OM FORFATTEREN

Christopher har jobbet som kommunikasjonskonsulent hos Hurtigruten, samt vært innleid som konsulent hos Visit Tromsø. I 2017 arbeidet han for det europeiske fin-tech selskapet CompareEuropeGroup i Lisboa hvor hovedfokuset var markedsføring og kommunikasjon.

Nå er Christopher ansatt i et 12 måneders engasjement hos Norges Sjømatråd.

SPØRSMÅL?

kontakt@vidalab.no

MER FRA CHRISTOPHER

Boost inspirasjonen med vårt månedlige nyhetsbrev?

Vårt skreddersydde nyhetsbrev holder deg oppdatert på de nyeste trendene, samt aktuelle temaer som teknologi og investering.

Opphavrett © 2017 vidalab, Alle rettigheter forbeholdt.