Merete Kristiansen fra Nordlaks - en ekte sjømatmisjonær

tar pulsen på nordnorsk næringsliv

Hvorfor er Norge en av de ledende sjømatnasjonene i verden, og hvordan kan norsk sjømat som i dag eksporteres verden over for 95 milliarder kroner i året skape enda større verdier for Norge fremover?

Dette er spørsmål som vidalab har diskutert med COO i Nordlaks Merete Kristiansen. Merete har siden hun jobbet i Sjømatrådet, tidligere kalt Eksportutvalget blitt omtalt som en sjømatmisjonær. Kallenavnet er kanskje ikke så rart når Merete i hele sin yrkeskarriere har jobbet direkte med å fremme og øke verdien på norsk sjømat. Ved siden av dette har Merete også hatt flere sentrale styreverv blant annet i Hurtigruten, Tromsø Idrettslag og Innovasjon Norge. 

I podcasten gir Merete et innblikk i mulighetene som finnes i sjømatnæringen i dag. Norsk sjømat har en eksportverdi på nesten 100 milliarder kroner, og Sintef har beregnet at denne verdien kan fem-dobles til 500 milliarder kroner innen 2050. Skal dette inntreffe er sjømatnæringen avhengig av å tiltrekke seg de smarteste hodene, utvikle nye arter som kan få en like sterk posisjon som norsk laks, hvitfisk og makrell ute i verden, og sjømatnæringen må fortsette å bli enda råere på innovasjon og markedsutvikling.   

I podcasten med Merete kan du blant annet høre: 

  • Hvordan vi kan snu den negative trenden og øke sjømatkonsumet i Norge. 
  • Status på rekrutteringen til sjømatnæringen – vil de fremste talentene jobbe i sjømatbedrifter ute i små lokalsamfunn?
  • Hvorfor tang og tare, sjøpølse og andre ukjente sjømatarter fra Norge har et stort markedspotensiale ute i verden. 
  • Hvor stort vekstpotensialet til norsk sjømat er de neste årene, og hvorfor norsk sjømat er i en egen klasse når det kommer til bærekraft og miljø. 
  • Hvorfor det er viktig med norsk tilstedeværelse i ute i verden, og hvor ulike behov den asiatiske og afrikanske konsumenten har når de velger norsk sjømat.  
  • Hvorfor havfarmen til Nordlaks bygges i Kina, og hvilken teknologi den skal inneholde.
  • Hva Merete mener om blockchain og kryptovalutta. 
  • Hvilken sjømatart Merete hadde valgt å selge hvis hun måtte selge noe annet en norsk laks i et utenlandsk marked. 

Podcasten er tilgjengelig på iTunes og Spotify, og vidalab setter stor pris på ærlige tilbakemeldinger, og at dere abbonerer på podcasten hvis dere liker den. 

Opphavrett © 2018 vidalab, Alle rettigheter forbeholdt.