Onsdag 13. september var det oppstart i Seafood Trainee. Seafood Trainee er et program som hvert år tar i mot unge mennesker som ønsker seg en karriere i sjømatnæringen. Siden jeg jobber i Norges Sjømatråd fikk jeg muligheten til å delta på programmet i år.

Reisebrev @Bergen – Første samling med Seafood Trainee

 

vidalabOnsdag 13. september var det oppstart i Seafood Trainee. Seafood Trainee er et program som hvert år tar i mot unge mennesker som ønsker seg en karriere i sjømatnæringen. Siden jeg jobber i Norges Sjømatråd fikk jeg muligheten til å delta på programmet i år.

Reisebrev @Bergen – Første samling med Seafood Trainee

Av Christopher René Vonheim / 24.09.2017
Onsdag 13. september var det oppstart i Seafood Trainee. Seafood Trainee er et program som hvert år tar i mot unge mennesker som ønsker seg en karriere i sjømatnæringen. Siden jeg jobber i Norges Sjømatråd fikk jeg muligheten til å delta på programmet i år. Vedlagt følger notatene mine fra tre dager i vakre Bergen.

Etter vårens stillingsutlysning fikk Seafood Trainee inn over 350 søknader. Totalt er det 24 kandidater som får følge Seafood Trainee-programmet. Oppstarten i år var på Marineholmen.

På første samling var verdikjeden i fokus. Dette betydde at vi fikk en grundig innføring i alt fra genetikk, fôr, produksjon, salg og markedsføring. Vi besøkte blant annet bedrifter som SalmonBreed, Cargill, Marine Harvest, Salmon Group, Grieg Seafood mfl.

Et av høydepunktene var muligheten til å besøke Blom sitt visningsanlegg. Her fikk vi se hvordan oppdrett fungerer i praksis, og fikk samtidig en visning rundt hele anlegget.

Seafood Trainee

Fra visningsanlegget hos Blom (Foto: Jonas Sittampalam)

Seafood Trainee

Influencer fra Thailand som intervjuet meg på anlegget

Mine notater fra Bergen

– Bare to prosent av matproduksjonen kommer fra havet (dette må opp betraktelig fremover)

– Laks sin etterspørsel øker med syv prosent årlig (tilbudet øker mindre -> høy pris på laks er uungåelig).

– Marine Harvest satser på å eie hele verdikjeden (fullt integrert fra egg til marked). Teknologi og maskinlæring har de enda ikke en konkret ambisjon på internt i selskapet.

– Det finnes to ulike konsesjoner, kommersielle konsesjoner og utviklingskonsesjoner (særtillatelser som innebærer betydelig innovasjon og investeringer).

– Lykkes Marine Harvest med “egget” og Nordlaks med “havfarmen” betyr det at oppdrett i større grad kan drives globalt i andre land (bra for verden under ett, mindre bra for Norge som verdens fremste havnasjon?).

– Konsekvensene av den store mengden mikroplast i havene våre er enda ikke kjent.

– Havforskningsinstituttet er klar i sin anbefaling at oljeboring i Lofoten er uønsket fra et fiskeri og havbrukperspektiv (flere risikofaktorer som kan påvirke fiskebestanden).

– Lus koster havbruksnæringen i dag cirka 10-15 milliarder.

– Dagens fiskefôr inneholder cirka 30% marine råvarer (tidligere inneholdt det helt opp mot 70% marine råvarer)

– Norge er Silicon Valley for sjømat (klisje, men i hvertfall bedre enn Uber for x,y,z).

– To viktige faktorer som påvirker fisken sitt stressnivå er oksygen og værforhold.

SeaSmart ønsker å produsere en “mærmelding” via undervannsdronen sin til alle oppdrettsanleggene basert på miljøforholdene i merden for å hjelpe oppdretterne til å ha kontroll på stressnivået på fiskene sin.

Mer informasjon om Seafood Trainee programmet følger under:

http://ilaks.no/na-starter-trainee-programmet-for-sjomat/

http://www.intrafish.no/nyheter/1346013/har-store-forventninger-til-seafood-trainee

OM FORFATTEREN

Christopher har jobbet som kommunikasjonskonsulent hos Hurtigruten, samt vært innleid som konsulent hos Visit Tromsø. I 2017 arbeidet han for det europeiske fin-tech selskapet CompareEuropeGroup i Lisboa hvor hovedfokuset var markedsføring og kommunikasjon.

Nå er Christopher ansatt i et 12 måneders engasjement hos Norges Sjømatråd.

SPØRSMÅL?

kontakt@vidalab.no

MER FRA CHRISTOPHER


Kina har den nye Silicon Valley-byen

Kina lager en bedre versjon av Silicon Valley

 


Jeg deler mine erfaringer etter et halvt år i et globalt fin-tech selskap i Lisboa, og hva jeg tror alle bør tenke på før de hopper på en slik jobbmulighet.

Fire erfaringer fra å jobbe i en utenlandsk start-up

 


Leveregler for å nå målene dine

10 leveregler for å nå målene dine

 

Boost inspirasjonen med vårt månedlige nyhetsbrev?

Vårt skreddersydde nyhetsbrev holder deg oppdatert på de nyeste trendene, samt aktuelle temaer som teknologi og investering.

Opphavrett © 2017 vidalab, Alle rettigheter forbeholdt.